Martat on suomalainen kansalaisjärjestö, joka keskittyy kodin ja perheen hyvinvoinnin edistämiseen. Martat perustettiin vuonna 1899, ja ne ovat toimineet aktiivisesti vuosikymmenien ajan tarjoten monipuolisia palveluita ja tukitoimia suomalaisten arjen helpottamiseksi. Martat tunnetaan erityisesti neuvonnastaan, koulutuksestaan ja käytännönläheisistä ohjeistaan.

Marttojen toiminta kattaa laajan kirjon aihealueita, jotka liittyvät kotitalouteen, terveelliseen ruokavalioon, ekologiseen elämäntapaan, käsitöihin, puutarhanhoitoon ja moniin muihin arjen osa-alueisiin. Tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa, ympäristötietoisuutta sekä perinteisten taitojen säilyttämistä ja välittämistä.

Martat tarjoavat neuvontaa esimerkiksi ruoanlaittoon, kodinhoitoon, talouteen ja terveelliseen elämään liittyvissä asioissa. Järjestö järjestää myös erilaisia kursseja, luentoja ja tapahtumia, joissa jaetaan tietoa ja taitoa jäsenille ja muille kiinnostuneille. Näiden lisäksi Martat ovat mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa projekteissa, jotka liittyvät esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen, kestävään kulutukseen ja perheiden hyvinvointiin.

Martat ovat perinteisesti olleet vahvasti mukana myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, ajamassa perheiden ja kotitalouksien etuja. Marttojen toiminta onkin monipuolista ja monitasoista, kattaen niin käytännön arjen hallinnan kuin laajemmat yhteiskunnalliset teemat. Järjestön perusajatuksena on auttaa ihmisiä elämään parempaa arkea ja edistää samalla kestävää ja vastuullista elämäntapaa.

Martat tekevät myös matkoja yhdessä. Matkat ovat niin kutsuttuja marttamatkoja. Martat eivät siis matkusta yksin, vaan muiden marttojen kanssa. Näin martat saavat toisistaan matkaseuraa matkoille. Marttamatkat kestävät usein muutaman yön.